Dadaph håndverk og hærverk

Bård Lilleøiens webside: Tegneserier, illustrasjoner og blogg

Dadaph racerDadaph is racing

Dadaph racerDadaph is racing

En stund siden nå.
Skulle ha gått videre på listen over spill, da jeg har to til jeg skulle ha dekket, men det ene og det andre har kommet iveien og gjort at jeg ikke har hatt energi til å sette meg ned og skrive.

Denne oppdateringen er ikke for å klage over hvor opptatt jeg har vært, men mer for å dele denne videoen.
Under regi av Youtube-LPer Brickroad og et forum jeg er medlem på, ble det arrangert et såkalt “Pentathlon”, der noen spillere går gjennom fem forskjellige NES-baserte utfordringer. Vi tok opp mens vi spiller, og hadde full kontakt på Skype.
Resultatet ble lagt ut på Youtube-kanalen Let’s Racing Time:


Se hele klippet på youtube her.

Utfordingene var som følger:

1. Super Mario Bros 3. Savestaten slapp oss løs på starten av verden 6. Målet var å få tre like symboler, de man får når man klarer en bane.
2. Dragon Warrior. Savestaten var på starten av spillet. Målet var å drukne i en sump.
3. Mega Man 2: savestate rett foran Quick Man, uten noen tilleggsvåpen. Målet var å beseire ham.
4: Metroid, savestate på bunnen av hva vi kalte “Shaft of Misery”, målet var å klatre ut.
5: Zelda, ganske enkelt: klar level 6. Men man startet uten gjenstander som gjør overlevelse enkelt.

Slo til med litt desync-problemer(merkbart i utfordring 1 og 2), litt mutet mic og nisse-engelsk, men følte jeg klarte meg ganske greit ellers. Trolig blir det flere race, så følg med.Oh, I’m speaking English, on the youtubes!

Popular Youtube Let’s Player Brickroad, and a forum I joined recently, arranged a so called “Pentathlon”. This was a challenge run through some specific challenges in 5 NES games. We recorded everything, including our Skype conversation.
The result was uploaded to the Youtube channel Let’s Racing Time:


Watch the entire thing on youtube.

The challenges in order:

1. Super Mario Bros 3. Savestate at start of World 6. The goal was to get 3 of the same cards.
2. Dragon Warrior. Savestate at the beginning of the game. We had to find a swamp and drown in it.
3. Mega Man 2: savestate at Quick Man, without any weapons or E-tanks. The goal was to defeat him.
4: Metroid, savestate at the bottom of what we called “Shaft of Misery”, where the goal was to climb out.
5: Zelda, clear level 6, but the savestate started us without any survival items.

I had some desync issues(at challenge 1 and 2), a somewhat muted mic, and heavy accent, but I think I did quite good under those conditions. I’m up for more races as soon as I fix some recording issues, if they would let me.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*